Johans

NYA SOMMARSMAKER OCH KULTURUPPLEVELSER I BORGÅ

Bodarna och stallbyggnaderna vid Borgå å, på Ågatan 8 förde länge en slumrande tillvaro. De väcktes från sin sömn till en renovering och ett nytt liv på våren 2010. Restaurangen blev färdig i samma takt som de rekordstora snömängderna smälte. På första maj öppnades sommarrestaurangen Johans i de gamla bodarna.

Restaurangen, som ligger i en kulturhistorisk, bildskön miljö, erbjuder finländsk sällskapsmat. På Östra Nylands vackraste terrass kan man börja kvällen med delbara förrätter, fortsätta med en osviklig kombination av vin och huvudrätt och avsluta i dessertens och umgängets tecken framför brasan i gillestugan. Johans´ läge vid ån fullbordas av en egen liten brygga vid vilken man också kan förtöja med egen båt på sommaren, om det finns plats.

Johans serverar middag sju dagar i veckan och lunch varje vardag. Restaurangens meny byts under sommarens lopp. Förutom nya smaker medför Johans också kultur till Borgå i form av live-artister.

Johans kan också reserveras som idyllisk festplats för privata tillställningar, som bröllop, födelsedagar, företagsevenemang och andra sommarfester. Olika stora utrymmen kan lätt anpassas efter privattillställningarnas krav.

Johans öppnades med en första maj-brunch 1.5.2010. Restaurangens säsong fortsätter så långt in på hösten som vädret tillåter.

HISTORIA

Restaurang Johans gård på den idylliska, gamla innergården vid Borgå å har sett över 200 år av Gamla Borgå historia. Innergården kantas av loftboden, vedlidret, den lilla svinstian, häststallet, som i dag fungerar som bar, och på strandsidan två saltbodar. Största delen av byggnaderna är byggda efter den sista branden i Borgå (1795). Saltbodarna har under århundradenas lopp blivit så saltiga att de järnspikar som slagits i deras timmer rostar inom ett par år. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tjänstgjorde den ena av saltbodarna som en mekanisk verkstad dit fiskarbåtarnas motorer vinschades upp för underhåll direkt från Borgå ån. I dag är verkstaden Johans hemtrevliga gillestuga.

Efter saltbodarna kommer schäsboden, verkstaden och ett romantiskt rosa bostadshus som byggts i slutet av 1700-talet och också tjänstgjort som bageri. Bredvid detta hus ligger ett ljusblått bostadshus som byggts på 1820-talet och där Finlands nationalskald J. L. Runeberg bodde under åren 1842–43. Han arbetade i Borgå som lärare och om honom påminner också den speciellt för honom inredda, tapetserade toaletten, från vars fönster en vy mot innergården öppnar sig.

Från och med år 1994 har gården och byggnaderna varit ett privat hem för Roger och Benita Stjernvalls familj. På bodgården anordnade Stjernvalls som blivit välkända i inkvarterings- och turismbranschen bl.a. bjudningar för turismproffs.

På grund av lokala invånares och turisters begäran beslutade de att öppna den idylliska och värdefulla gården och strandbodarna också för allmänheten. I oktober 2009 ingick de ett avtal med restaurang Johans’ dåvarande ägare Anders Westerholm, Matti Sarkkinen och Riku Stenros, och sommarrestaurangen Johans öppnade sina dörrar maj 2010. De nuvarande ägarna är Riku och Johanna Stenros. På samma adress, Ågatan 8, har inrednings- och presentaffären Kynttiläkamari fungerat redan under 16 år.

Renoveringsarbetena för fastigheterna på Ågatan 8 har från första början gjorts enligt traditionella byggmetoder. Taken på alla bodar har utrustats med trekantslister och täckts med tjärpapp, och huvudbyggnadens fönster i gustaviansk stil har bytts ut och öppnar sig inåt enligt den traditionella empire-fönstermodellen. Brasmästaren Sven-Olof Nyren från Borgå byggde en traditionell eldstad i den nuvarande gillestugan år 1997. Alla renoveringar har gjorts enligt Pekka Hornamos och Vaporas (Gamla Borgå byggkommitté) förslag.

Roger och Benita Stjernvall flyttade till Borgå år 1982. De renoverade fastigheten på Kyrkogatan 4, bodde där under åren 1982–88 och drev en antikaffär på hobbybasis i fastighetens affärslokal. Före fastigheten på Ågatan 8 har de också ägt och rustat upp ett bostadshus på Kyrkogatan 7. De köpte fastigheten på Ågatan 8 år 1994.